Man med fågel och hatt

Konstverket Man med fågel och hatt av Björn Selder

© Björn Selder/Bildupphovsrätt 2022.

Traditionellt avbildades kvinnor i skulptur ofta som generiska och universella, det vill säga inte som en speciell kvinna utan snarare som ett uttrycksmedel för ett väsen, en gudomlighet eller symbolik för fler och mer.

Den manliga formen däremot utformades ofta individuellt, även när den användes för att uttrycka generella idéer. Mannen som avbildades var ofta titulerad med sitt namn och starkt igenkänningsbar. I den två meter höga skulpturen Man med fågel och hatt har den autodidakte konstnären Björn Selder frångått den förlegade traditionen av representation mellan manligt och kvinnligt för att i stället skapa en abstraherad version av mannen. Vi ser ett tvärstycke i svart diabas som vilar på en granitpelare. En stiliserad fågel sitter lugnt på bottenplattan vid skulpturens fot.

Konstverket placerades först vid konserthuset 1993 men fick sin nuvarande placering 2022.

Konstverket tillhör Kristiantads kommun och är beskostad med medel från C W Olanders fond.

Man med fågel och hatt ingår i "Siktlinjer och samtal – ett konststråk i diabas".

Faktaruta

Konstverket Man med fågel och hatt av Björn Selder

© Björn Selder/Bildupphovsrätt 2022.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll