Makarna Wahlberg

Konstverket Makarna Wahlberg av Göran Hazelius

Stordonatorn John Wahlberg och hustrun Betty på
promenad år 1905.

John Wahlberg var en betydande grosshandlare i Kristianstad som drev en kvarnrörelse 1888 till 1907. Kvarnen såldes sedan till Mårten Pehrsson. Betty och John var stora donatorer och av deras förmögenhet bildades en stiftelse där det stadgades att ett hus skulle byggas för folk som arbetat inom handel och köpenskap. Fastigheten byggdes först 1936 men såldes och en ny uppfördes 1994.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll