Konstverket Maja av Carl Eldh

© Carl Eldh/Bildupphovsrätt 2016.

Det cirka 70 cm höga konstverket tillkom 1919 och köptes in av Kristianstads kommun 1967 och placerades i planteringen utanför dåvarande ålderdomshemmet.

Det har skapats av professor Carl Eldh (1873–1954). Han studerade i Paris 1896–1903 och utvecklade en kraftig realism till exempel Engelbrekt i Arboga, Brantingmonumentet, Strindbergmonumentet och Löparna i Stockholm.

Bekostad av medel från Oscar Petterssons fond.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll