Konstverket Lyssna av Kenneth Johansson

© Kenneth Johansson/Bildupphovsrätt 2016.

De 94 cm höga kaninöronen ger intryck av ett intensivt lyssnande och är utförda i svart diabas. I konsten kan en symbol vara ett slags tecken, som en representation av en annan sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller en egenskap. Just ögon, öron och munnar är symboler som traditionellt bär en konsthistorisk innebörd av en kraftfull regent som hör och ser allt undersåtarna gjorde och sa.

Kenneth Johanssons konstverk Lyssna och det faktum att verket är gjort för offentlig miljö för därför tankarna till övervaknings-och informationssamhället. Kaninen lyssnar efter faror och hot. Vem hör, vem ser, vem har rätten att ta en plats anspråk? Eller rymmer verket kanske en kommentar och en uppmuntran att lyssna till vår omgivning och vara lyhörd om vår naturs behov? Varje konstverk, var skulptur manar till eftertanke, men de ger också möjligheten till en ny upplevelse och en individuell tolkning.

Konstverket tillhör Kristianstads kommun och är bekostad av medel från C W Olanders fond.

Lyssna tillhör "Siktlinjer och samtal - ett konststråk i diabas".

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll