Lost and found

Konstverket Lost and found av Catrin Andersson

© Catrin Andersson/Bildupphovsrätt 2018.

Mönstret i entrédörrarna kan vid första mötet verka abstrakt. När man närmar sig särskiljer sig detaljerna från varandra genom färg, linjer och form. Mönstret har arbetats fram genom att konstnären ”känt av” föremål med silkespapper och kol. Avtrycken bildar detaljrika linjer beroende på hur silkespappret omslutit föremålet.

Föremålen är upphittade i och utanför Parkskolan; en penna på golvet, ett suddgummi på en stol, en bok på en bänk, en pinne, saker som verkar ha tappats eller kastats. Föremålen “ritas av” och läggs tillbaka. Med andra funna ting bildar de tillsammans en ny mening och gemenskap i konstverket på skolans entrédörrar.

Konstverket fortsätter i det runda fönstret vid sidan av entrén. Den cirkulära formen kan liknas vid ett öga och bildar en mänsklig koppling till mönstret i dörrarna, vidgar berättelsen och låter fantasin flöda. Glaset är belyst inifrån med en mindre strålkastare som förhöjer känslan av hurögat är vaket och hela tiden letar efter nya saker och ting att upptäcka, dag som natt.

Kristianstads kommun tillämpar 1 %-regeln sedan 2008. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Lost and Found är ett byggnadsanknutet konstverk som är skapat speciellt för Parkskolan 2016.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll