Konstverket Look at you av inges idée

© inges idee/Bildupphovsrätt 2019.

Konstnärsgruppen inges idee tar med konstverket LOOK AT YOU utgångspunkt i byggnadens funktion som sittplatsläktare. Idén är att vända på läktaren från spelplanen och publikens insida mot gatans folkliv. Verket samspelar med arkitekturen genom att stärka arenans storlek och byggnadens besökskapacitet.

Verket LOOK AT YOU omfamnar byggnaden

LOOK AT YOU består av plastsitsar i åtta olika färger som täcker in hela övre delen av bottenvåningen likt en banderoll som fortsätter runt båda hörnen.De färgglada sitsarna ges en lekfull karaktär, två hål för skruvar får en avvikande färg för att påminna om ögon i ett ansikte. Sitsarna placeras på fasaden så att de tittar på och välkomnar människor som anländer till, eller passerar byggnaden. Blandningen av färger syftar till att verka inkluderande, alla lag, sporter och åskådare är välkomna till Kristianstads arenaområde!

Den konstnärliga gestaltningen är skapad av inges Idee; en konstnärsgrupp som består av Hans Hemmert, Axel Lieber, Thomas A. Schmidt och Georg Zey, med bas i Berlin. Gruppen har arbetat med konstprojekt i offentliga miljöer sedan 1992, och lägger stor vikt vid att utforska den miljö som ett verk ska uppföras i utifrån dess rumsliga, sociala och historiska egenskaper. De vill genom sina verk ge nytt perspektiv till den offentliga miljö det ingår i.

Kristianstads kommun tillämpar 1 %-regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om-och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. LOOK AT YOU är ett byggnadsanknutet konstverk som är skapat speciellt för Kristianstads arenaområde.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?