Skulpturen Livsglädje av Nils Möllerberg placerad på gamla sjukhusområdet

© Nils Möllerberg/Bildupphovsrätt 2016

Bronsskulpturen föreställer en knästående flickgestalt. Den förvärvades 1961 av byggnadskommittén för psykiatriska kliniken och placerades vid entrén.

Samtliga fastigheter på området ägs av AB Kristianstadsbyggen, som därför även tagit över underhållet av skulpturen.

Skulptören Nils Möllerberg föddes Österslöv. Han började sina konststudier redan som 16-åring i Köpenhamn och var med och bildade konstnärsgruppen "Färg och Form", verkade nio år i Paris, blev medlem i Konstakademien 1931 och erhöll professorsnamn 1953.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll