Konstverket Kid av Axel Olsson

Skulpturen, i brons och cirka 1.5 m hög, med den unga flickan och det lilla kidet, symboliserar allt ungt liv.

Skulptör Axel Olsson har utfört skulpturen. Han och hans hustru Ingrid skänkte konstverket till kommunen 1967.

Skulpturen är ursprungligen en gåva till Oppmanna Vånga kommun och ägs nu av Kristianstads kommun.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll