Väggmålningen Kattrin av konstnär Chistofer "SAGIE" Siwertz-Svedjeby vid Lilla torg

© Christofer Siwertz-Svedjeby / Bildupphovsrätt 2024

Verket har en tydlig koppling till street art och graffitti. Motivet en realistisk utförd katt på hustak i gigantformat som sträcker sig över hela gavelpartiet. Katten på hustaket ger ett lekfullt och lite humoristiskt perspektiv.

Katten i konsten är ett återkommande motiv genom årtusendena. Katten får ofta i konsten symbolisera mystik och kreativitet men står också för hemtrevnad och trygghet.

Det är i mötet mellan konstverket och mottagaren som verkets innehåll fullbordas med humor och skicklig teknik. Motivet förmår att väcka tankar och känslor till liv. Det estetiska uttrycket bör tilltala en bred målgrupp.

Motivet är välgenomtänkt för placeringen högt upp på gaveln. Storleken på motivet och ett tydligt uttryck ger platsen en helt ny karaktär och verket drar förbipasserandes blickar till sig och är tydligt från långt avstånd och olika vinklar. 

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll