Konstverket Källan av Carl Magnus

© Carl Magnus/Bildupphovsrätt 2016.

Carl Magnus konst bygger ofta på en dialog mellan arkitektur och konst med inspiration från geometriska symboler som obelisker, pyramider och trappor. Magnus är idag mest känd för sina offentliga verk i vilka han ofta ger uttryck för sin säregna kombination av arkitektonisk estetik och matematisk logik som vi kan se i den grönpatinerade gjutna bronsskulpturen Källan.

Carl Magnus föddes i Halmstad 1943 men är främst förknippad med Lund där han har bott och verkat i många år. Under 1960-talet målade Magnus expressiva och kraftfulla målningar. Med tiden blev Carl Magnus uttryck mer influerat av konkretismen med tydliga matematiska referenser, om än tagna från verkligheten. Med konkret konst menas abstrakt, icke figurativ konst av geometrisk karaktär. Den konkreta konsten är fri från olika föreställningar och utgörs av geometriska former som fängslar betraktaren i sin direkthet. Ofta talade konkretivismens konstnärer om att ”inget är mer konkret, verkligare än en linje, en färg, en yta”.

Carl Magnus konst bygger ofta på en dialog mellan arkitektur och konst med inspiration från geometriska symboler som obelisker, pyramider och trappor. Carl Magnus är idag mest känd för sina offentliga verk i vilka han ofta ger uttryck för just denna kombination av arkitektonisk estetik och matematisk logik. Utöver Källan finns han representerad med konstverket Ricecare i Kristianstads kommun.

Carl Magnus har varit både huvudlärare i skulptur på Valands konsthögskola och professor i måleri på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han finns även representerad på bland andra Nationalmuseum, Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum och Malmö Konstmuseum. Magnus valdes in som ledamot i Kungliga Konstakademin 1992.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll