Skulpturen Ikaros på Stora Torg i Kristianstad fylld av is.

I den grekiska myten skapade konstnären Daidalos sin Ikaros med vilken han flög så nära solen att vingarna smälte. Palle Pernevis Ikaros på Stora torg visar ögonblicket då myten slår ner i havet och allt är kaos.

Denna stålskulptur med sitt evigt rinnande vatten förändras med dygnets timmar och årets växlingar. Kvällstid belyses skulpturen underifrån vilket ger den liv och förstärker upplevelsen ytterligare. 

Konstnären Palle Pernevi , vann tävlingen om utsmyckning av Stora torg 1950.

Ikaros placerades 1965 men var tillfälligt nedmonterad under tiden Rådhus Skåne byggdes, men är tillbaka på Stora torg.

Palle Pernevi föddes i Helsingborg. Skulptör. Har gått från mytologiska och religiöst betonade figurer i abstrakt form till fantasieggande nonfigurativa skulpturer. Anknyter till naturfolken. Har ofta gotiska drag i sin konst.

Källa: Bengt Månsson, Rick Forsling (1993), Kristianstad Skulpturstaden

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll