I förbifarten

Konstverket I förbifarten av Arne Sandström

Den cirka 1 meter höga bronsskulpturen, sockeln ej inräknad, föreställer en mansfigur och en kvinnofigur, vilkas blickar möts ett kort ögonblick, medan de är på väg åt vars sitt håll.

Sattes upp av HSB Bostadsrättsförening Bågfilen.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll