Hybrid Mutations

Konstverket Hybrid Mutations breder ut sig på torget framför Kristianstads badrike

© Gert Gert Germeraad/Bildupphovsrätt 2022

Kristianstads Vattenrike täcker bara två promille av Sveriges yta, men här finns nästan tjugo procent av Sveriges rödlistade arter. Carl von Linné kartlade här växter på 1700-talet, samma växter som vi kan se och uppleva idag.

På vägen mot entrén till Kristianstads badrike kliver besökaren rakt in i en slags muterad äng. Flera av de blommor Linné beskrev återfinns här i ny form. Varje stiliserad blomma mäter 6x6 meter och varje växtruta förhåller sig till platsen och omgivningarna. Det är ett både monumentalt och engagerande rum för alla årstider, utvecklat speciellt för Kristianstad.

Hybrid Mutations 2022 är skapat av konstnär Ann Lislegaard i samarbete med landskapsarkitekt Sophie Sahlqvist. Konstverket sträcker sig över hela badhustorget utmed det nya Kristianstads badrike. Lislegaard och Sahlqvist flätar och väver en mängd erfarenheter från deras olika praktiker som respektive konstnär och landskapsarkitekt, när de i Hybrid Mutations skapar en stiliserad äng av pixlar som överförts i betong.

Ängen materialiserar sig i specialframställda betongelement färgade i vita och gröna nyanser och de olika växterna har, med stor precision, inpassats i de fysiska omgivningarna och till torgets liv och funktionsbehov. Här möter både historia och botanik framtiden när Linnés observationer från 1700-talet muterar med dagens biosfärområde Vattenrike och blir till konstens framtida äng och ingång till Kristianstads badrike.

Flora till Hybrid Mutations 2022

  • Gullstånds
  • Sandnejlika
  • Blåeld
  • Johannesört
  • Oxtunga
  • Gullkrage
  • Krypfloka
  • Ängssyra
  • Åkersyska

Kristianstads kommun tillämpar sedan 2008 1 % -regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll