Konstverket Hjälmen av Bert Johnny Nilsson

© B J Nilsson/Bildupphovsrätt 2016.

En grönblå hjälm kröner en cirka två meter hög pelare i cortenstål och i dess nedre del finns en liten skulptur av en manskropp placerad i en nisch.

Bert Johnny Nilsson (1934–2004), har associerat till den gamla teatern intill.

Skulpturen ägs av AB Kristianstadsbyggen.

Källa: Sune Friström, Trond Grönvold (2000), ABK AB Kristianstadsbyggen 1950–2000

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll