Främmande frukter

Konstverket Främmande frukter av Bert Johnny Nilsson

© Bert Johnny Nilsson/Bildupphovsrätt 2016.

Den ursprungliga huvudentrén in till lasarettsområdet var via dåvarande Lazarettsgatan. Vid entrén från Kanalgatan har ABK 1994, satt upp ett större konstverk Främmande frukter av Åhuskonstnären Bert Johnny Nilsson (1934–2004).

Tre större frukter i brons ligger på en oval platta i ett svart granitkar fyllt med vatten. Vad frukterna föreställer kan bero på betraktarens fantasi - kanske framtida genmanipulering enligt konstnären?

Frukterna är för närvarande övertäckta, då hela området är en byggarbetsplats.

Skulpturen ägs av AB Kristianstadsbyggen.

Källa: Sune Friström, Trond Grönvold (2000), ABK AB Kristianstadsbyggen 1950–2000

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll