Konstverket Folkvisan av Emil Näsvall

Konstverket, som föreställer en spelman och en flicka, är utfört i stengöt eller konststen, som består av olika slags krossade bergarter, sammanbundna med cement eller gips.

När massan gjutes, får den en skrovlig yta. Skulpturen är cirka 1.5 m hög och sattes upp 1963. Konstnären har utfört porträttbyster av till exempel Hjalmar Branting och Per Albin Hansson.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll