Konstverket Flyende moder av Ivar Johnsson

Skulpturen Flyende Moder, skapades 1937 av skulptören Ivar Johnsson. Kristianstads kommun köpte och placerade skulpturen annandag pingst 1993 i Linnélunden Vittskövle. Konstverket stals i oktober 2014.

Den skulptur som nu avtäcks är gjuten i samma form som den tidigare. Den har inköpts av dödsboet efter Anna-Maria Hellberg, som på sin 50-årsdag 1973 fick den som gåva av sin familj, som var nära vänner till familjen Johnsson.

Tack vare en generös donation av dir. Marcus Storch och med bidrag från staden kunde föreningen inköpa skulpturen 2016, som nu överlämnas till Kristianstads kommun. Liksom hittills kommer Vittskövle Byalag att anförtros tillsynen av skulpturen och Linnélunden.

Skulpturen är gjuten i brons. Motivet är minst lika brännbart nu som då konstverket skapades, en kvinna som springer med sitt lilla barn i famnen för att rädda det undan faran.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll