Filmfotografen

Konstverket Filmfotografen av Axel Olsson

Tystnad! Tagning! Spelet kan börja. Axel Olssons Filmfotografen i brons förevigar outtröttligt livet på Östra Storgatan. Där bjuder den på en resa i tid och rum.

I mötet mellan människa och skulptur kan valfri favoritfilm få liv. Placerad vid Filmmuseet blir den även ett naturligt riktmärke in till filmmuseet och påminner om att svensk films vagga stod i Kristianstad.

Axel Olsson föddes 1919 i Åhus och är uppvuxen i Arkelstorp. Efter tio års sjömansliv 1935-1945 bedrev han studier för Aron Sandberg, Gustav Sandberg och Nils Möllerberg. Utför såväl skulpturer i trä, sten och brons som målningar och teckningar. Utvandrarna i Karlshamn är antagligen hans mest kända verk. Han är representerad i olika museer och landsting och på flera handelsfartyg.

Bekostad av medel från C W Olanders fond.

Källa:
Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad.
Bengt Månsson, Rick Forsling (1993), Kristianstad Skulpturstaden.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll