Fasadutsmyckning

Fasadutsmyckning på pelare och fasar i kvarteret Svarvaren på Långebro

© John Wipp / Bildupphovsrätt 2024

På fasad och pelare vid entrén till bostadshuset i kvarteret Svarvaren, finns John Wipps utsmyckning. Han har använt sig av en teknik som kallas Sgraffito.

Sgraffito, eller sgraffitomålning, (från italienska sgraffiare, "rista") är en måleriteknik där färg från underliggande lager tas fram genom att skrapa i ett överliggande färgskikt.

Vid dekorering av en husvägg med sgraffitoteknik, används i allmänhet två skikt med puts i kontrasterande färg och struktur. Medan det yttre skiktet fortfarande är mjukt, ristas detta så att bilden, eller mönstret, framträder med det undre skiktets färgsättning.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll