Fantastiska figurer

Konstverket Fantastiska figurer av Maria Bajt

© Maria Bajt/Bildupphovsrätt 2021.

Fantastiska figurer består av tre skulpturer, en relief och en bok och är inspirerade av drömmar, fantasi och det undermedvetna likt konsthistoriens surrealister.

Titlar figurer på gräsplanen: Hårig myrdroppeuggla (Coma formgutta noctua)

Sydlig jätterosenknoppfågel (Australis maximerosa avis) Förtrollad fisksnäckeutter (In cantatus pisciscoclea lutra)

Titel figur tegelvägg: Egyptisk vitfläckig vargspindelpaddmallav (Aegypto alba lupaaranea bufo papiliolichen)

Maria Bajt ser konsten som språk och lek vilket kan leda till fantasifulla möten och utveckling av barnens förmåga att uttrycka sig i färg, form, bild och tal. Utifrån konsten kan barn och pedagoger utforska Vattenrikets flora och fauna. Förhoppningen är att Fantastiska figurer kan öppna upp för nya fantasier och drömmar hos både barn och vuxna, vara både lekfull och mystisk samt låta människor, stora som små, bli omslutna av sagans magiska kraft.

Kristianstads kommun tillämpar 1 % -regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Fantastiska figurer är ett byggnadsanknutet konstverk som är skapat speciellt för Hjärtebacke förskola. 

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll