Konstverket Drivkraft i rostfritt stål av Gunilla Klingberg

© Gunilla Klingberg/Bildupphovsrätt 2022

Idén till konstverket Drivkraft utgår ifrån Rådhuset som plats med dess innehåll och funktion – samhället, politiken, kommunikation, demokrati och medborgarens delaktighet. Människors vardag som drivkraft för slingrande länkar i samhällets nav och kugghjul.

Den slingrande mönsterformen påminner om ett urverks maskineri och kugghjul, ett samhällets nav, och genom de sammanbindande formerna understryks rörelse och delaktighet, arbete och liv. Medborgarnas vardag är i fokus och avspeglar sig i beslutsfattandet. Mönsterformerna består av länkar av välbekanta piktogram. Valet av piktogram i formerna är en blandning av symboler hämtade ifrån informationstecken i vår näromgivning. Enkla, vardagliga och igenkänningsbara.

Platsen för konstverket, den stora entrén, är en passage och en plats med människor i rörelse, vilket också har varit en utgångspunkt.

Kristianstads kommun tillämpar sedan 2008 1 % -regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. 

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll