Det var en gång ett träd

Konstverket Det var en gång ett träd på Lingenässkolan. Av konstnär Annèe Olofsson

© Anneè Olofsson/Bildupphovsrätt 2022

Det var en gång ett träd, en vacker och ståtlig lind som stod på ängen där skolan nu är byggd.

I maj 2017 fotograferades trädet, bara några veckor innan det fälldes. Verket består av ett fotografi föreställande linden på ängen (356x460 cm) samt 72 bokstäver gjorda av trä från lindens stam. Överblivet trä från linden donerades till slöjden på skolan.

Texten på väggen uppmuntrar till en inkluderande miljö och påminner oss om att alla kan. Liam Spears Wilshake är ett anagram av William S Shakespear som var inspirationskällan till texten.

Trädet blir en symbol för dåtid, nutid och framtid.

Kristianstads kommun tillämpar 1 % -regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Det var en gång ett träd är ett byggnadsanknutet konstverk som är skapat speciellt för Lingenässkolan.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll