Konstverket Café Rio av Axel Olsson

Den 1x1,7 meter stora bronsreliefen, som utförts av skulptör Axel Olsson återger interiören av det legendariska café där läroverksungdom, soldater, tidningsfolk, hantverkare, artister med flera roade sig.

På reliefen syns självporträttet av skulptören, porträttet av fabrikör Karl-Axel Persson samt av snickaren kallad "Dåliga tider".

Skulpturen ägs av AB Kristianstadsbyggen.

Axel Olsson föddes 1919 i Åhus och är uppvuxen i Arkelstorp. Efter tio års sjömansliv 1935–1945 bedrev han studier för Aron Sandberg, Gustav Sandberg och Nils Möllerberg. Utför såväl skulpturer i trä, sten och brons som målningar och teckningar. ”Utvandrarna” i Karlshamn är antagligen hans mest kända verk. Han är representerad i olika museer och landsting och på flera handelsfartyg. Axel Olsson gick bort 2001.

Källa:
Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad
Bengt Månsson, Rick Forsling (1993), Kristianstad Skulpturstaden

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll