Konstverket Budbäraren av Fredrik Wretman visas på Rådhus Skånes innergård

©Fredrik Wretman/Bildupphovsrätt 2022

Budbäraren är en gigantisk fot fångad i språnget. Den är på väg att lyfta från ytan av en vattenbassäng. Förlagan är Fredrik Wretmans egen fot, men storleken är tänkt att ge en känsla av att foten är ett nedslag från en annan värld. Skalan gör också att Budbäraren fyller upp innergården som Rådhusets våningsplan reser sig högt kring.

Fredrik Wretman har inspirerats av Hermes, den gudomlige budbäraren i den grekiska mytologin. Han behärskade de tre olika världarnas språk – gudarnas, människornas och Hades, dödsrikets – och hade till uppgift att överföra budskap mellan dem.

Att knyta samman, kommunicera och informera är viktiga funktioner i Region Skånes och Kristianstads kommuns arbete, och kanske kan Budbäraren ses som en förebild. 

Fredrik Wretman är utbildad vid Gerlesborgsskolan och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har varit verksam som lärare vid Kungliga Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm. Många av Fredrik Wretmans verk, däribland Budbäraren, är tillverkade i Chiang Mai i norra Thailand. Exempel på andra offentliga konstnärliga gestaltningar är Bodhi i Viskan och 0 + 0 = 8 i Nissan, båda placerade i vattnet, och en ljudinstallation med sång och musik i Monica Zetterlunds park i Stockholm.

Kristianstads kommun tillämpar sedan 2008 1 % -regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. 

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll