Skulpturen Bollflickan av Axel Olsson

Skulpturen, en bollkastande flicka, sattes upp och bekostades av Bröderna Perssons Byggnads AB.

Fastigheten, marken och skulpturen ägs numera av AB Kristianstadsbyggen.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll