Skulpturen Björn av Lars J Andersson

© Lars J Andersson/Bildupphovsrätt 2020

Skulpturen i sandsten, 0.65 m hög och 0.85 m lång, är placerad på en stensockel.

Den är utförd av djurskulptören Lars Jonas Andersson, född 1910. Han studerade vid Konsthögskolan 1932–1937 och bedrev studier i djuranatomi vid Riksmuseet i Stockholm och Universitetsmuseet i Helsingfors.

Sattes upp och ägs av Bröderna Perssons Byggnads AB.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll