Konstverket Antarktis av Linda Shamma

© Linda Shamma/Bildupphovsrätt 2021

Konstgestaltning utformad till lek- och sittskulpturer. Block som liknar is står utplacerade på en yta med formen av Antarktis. I glasblocken finns ingjutet fjärilar av typen Sea butterfly.

Kristianstads kommun tillämpar sedan 2008 1 %-regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. 

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll