Konstverket Altare av Lone Larsen

© Lone Larsen/Bildupphovsrätt 2016

Lone Larsens Altare 1 är ett av tio bidrag till utställningen av parkbänkar Kulturhuvudstadsåret 1998.

Bänken visades först i Wanås park under namnet Tio parkbänkar.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll