Befolkning

Kristianstads kommun har drygt 86 000 invånare. Knappt hälften av invånarna, omkring 41 000, bor i staden Kristianstad. Till ytan är Kristianstad den största kommunen i Skåne om man räknar med vattendragen.

Kommunens yta är 1 346 kvadratkilometer med vattendragen inräknade. Enbart landarealen i Kristianstads kommun utgör 1 276 kvadratkilometer.

Folkmängden var 86 217 den siste december 2020.

Statistiska centralbyrån SCB uppdaterar befolkningsstatistiken för regioner och kommuner under senare delen av februari varje år. Den preliminära statistiken för tätorter presenteras av SCB i slutet av mars och den slutgiltiga statistiken i november. 

Befolkningsutveckling
År Antal
2020 86 217
2019 85 747
2018 84 908
2017 84 151
2016 83 191
2015 82 510
2012 80 507
2010 79 543
2005 75 915
2000 74 161
1995 73 786
1990 71 750
1985 69 752
1980 68 886

Tätorterna

Kristianstads kommun bestod en gång av 35 enskilda kommuner och fortfarande finns många tätorter inom kommunens gräns. För att få kallas tätort ska orten ha en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. 

Befolkning i våra tätorter
Tätort 2018 2019 2020
Arkelstorp 810 801 792
Balsby 469 518 514
Bjärlöv 217 240 242
Bäckaskog 318 314 317
Degeberga 1 366 1 349 1 322
Everöd 920 916 916
Fjälkinge 1 880 1 869 1 860
Färlöv 1 043 1 559 1 553
Gärds Köpinge 927 924 922
Hammar 3 236 3 228 3 556
Hammarslund 779  * *
Huaröd 268 280 266
Kristianstad 40 926 41 300 41 309
Linderöd 484 495 491
Nyehusen 283 295 310
Rinkaby 760 759 753
Tollarp 3 446 3 462 3 457
Viby ** 1182 1207
Vinnö 494  * *
Vittskövle 230 240 233
Vånga 249 257 249
Yngsjö 631 690 717
Åhus 10 167 10 341 10 412
Önnestad 1 425 1 437 1 435
Österslöv 464 467 475
Östra Sönnarslöv 266 278 265
Boende utanför tätorter 12 850 12 546 12 644

*=Hammarslund ingår i Hammar, Vinnö ingår i Färlöv

**=Viby ny tätort,  ingick tidigare i Hammar

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.