Befolkning

Kristianstads kommun har drygt 86 000 invånare. Knappt hälften av invånarna, omkring 40 000, bor i staden Kristianstad. Till ytan är Kristianstad den största kommunen i Skåne om man räknar med vattendragen.

Kommunens yta är 1 346 kvadratkilometer med vattendragen inräknade. Enbart landarealen i Kristianstads kommun utgör 1 276 kvadratkilometer.

Folkmängden var 86 217 den siste december 2020.

Statistiska centralbyrån SCB uppdaterar befolkningsstatistiken för regioner och kommuner under senare delen av februari varje år. Den preliminära statistiken för tätorter presenteras av SCB i slutet av mars och den slutgiltiga statistiken i november. 

Befolkningsutveckling
ÅrAntal
2020 86 217
2019 85 747
2018 84 908
2017 84 151
2016 83 191
2015 82 510
2012 80 507
2010 79 543
2005 75 915
2000 74 161
1995 73 786
1990 71 750
1985 69 752
1980 68 886

Tätorterna

Kristianstads kommun bestod en gång av 35 enskilda kommuner och fortfarande finns många tätorter inom kommunens gräns. För att få kallas tätort ska orten ha en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. 

Befolkning i våra tätorter
Tätort20182019
Arkelstorp 810 801
Balsby 469 518
Bjärlöv 217 240
Bäckaskog 318 314
Degeberga 1 366 1 349
Everöd 920 916
Fjälkinge 1 880 1 869
Färlöv 1 043 1 559
Gärds Köpinge 927 924
Hammar 3 236 3 228
Hammarslund 779  *
Huaröd 268 280
Kristianstad 40 926 41 300
Linderöd 484 495
Nyehusen 283 295
Rinkaby 760 759
Tollarp 3 446 3 462
Viby ** 1182
Vinnö 494  *
Vittskövle 230 240
Vånga 249 257
Yngsjö 631 690
Åhus 10 167 10 341
Önnestad 1 425 1 437
Österslöv 464 467
Östra Sönnarslöv 266 278
Boende utanför tätorter 12 850 12 546

*=Hammarslund ingår i Hammar, Vinnö ingår i Färlöv

**=Viby ny tätort,  ingick tidigare i Hammar

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.