Nyanlända barn och elever

Är du nyanländ i Sverige och vill ansöka om plats för ditt barn i förskola eller anmäla ditt barn till skolstart i grundskola eller gymnasieskola i Kristianstads kommun? Då ska du kontakta Utvecklingsavdelningens centrala mottagningsfunktion för nyanlända.

På Utvecklingsavdelningens centrala mottagningsfunktion hjälper vi dig som ska anmäla nyanlända barn och elever till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Kristianstads kommun.
På Utvecklingsavdelningens centrala mottagningsfunktion hjälper vi dig som ska anmäla nyanlända barn och elever till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Kristianstads kommun.

Du kan kontakta oss på telefon, via mejl eller besöka oss på Vilans skola i Kristianstad. Vi har ingen fysisk mottagning under veckorna 26-32.

Vecka 28 nås vi på telefon 044-13 22 99.
Vecka 29 nås vi på telefon 044- 13 40 94 alternativt 044- 13 52 68.
Övriga veckor nås vi på ordinarie telefonnummer 044- 13 58 61.

Det här får du hjälp med hos oss:

 • Du får stöd med att genomföra ansökan om barnomsorg och genomföra skolval för grundskoleelever.
 • Är du nyanländ och vill börja i gymnasieskolan hjälper vi dig med anmälan till Språkintroduktionsprogram.
 • Som nyanländ kan du även ställa frågor om vad som gäller kring förskola och skola. Vår personal pratar svenska, engelska och arabiska.

Vem har rätt till utbildning i Sverige?

Den som är eller ska vara folkbokförd enligt folkbokföringslagen har rätt till all utbildning i det svenska skolväsendet. Grundskolan är obligatorisk från årskurs 1-9, men även förskoleklassen är obligatorisk. Barn börjar i förskoleklass det år de fyller 6 år.

Även asylsökande barn har rätt till utbildning. Som asylsökande har du rätt till utbildning i:

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan hen har fyllt 18 år.

En elev som har påbörjat sin utbildning på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan innan eleven fyllt 18 år har rätt att fullfölja sin utbildning i kommunen. Det gäller även efter elevens 18-årsdag.

Elever som är papperslösa har rätt till förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola samt gymnasieskola och gymnasiesärskola om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Mottagningsfunktion nyanlända

Telefon

044-13 58 61

Besöksadress

Vilans skola

Genvägen 7

291 59 Kristianstad

Telefontider

Tis 08:00—16:00
Ons 13:00—16:00
Fre 08:00—12:00

Besökstider

Ons 13:00—16:00
Fre 08:00—12:00
Fler kontakter

Magnus Karlsson

Enhetschef

044-13 27 60

Arwaa Lafte Al-Beiaty

Administratör

0733-13 58 61