Spirit of food

Spirit of food är Kristianstads kommuns profil. Kristianstadsslättens jordar tillhör de allra bästa i landet. Därför är det ingen tillfällighet att kommunen är centrum för livsmedelsbranschen i Sverige.

Spirit of food är det samlade begreppet för Kristianstads kommuns profil. Vi som kommun vill på alla sätt vi kan stödja utvecklingen av svenskt livsmedel. Därmed gör vi det vi kan för att förutsättningarna ska vara goda möjligheter till en framgångsrik livsmedelsbransch i Kristianstad.

Bakgrund

2002 började Kristianstads kommun fundera på en långsiktig profil. Fokus blev på livsmedel, mat och dryck. Efter grundlig research, där många olika perspektiv undersöktes, blev det tydligt att ingen annan kommun i Sverige har lika mycket bredd inom livsmedelsbranschen som vi.

2003 fastställdes profilen med syfte att skapa tillväxt och att ha en kommun som är välmående att verka och leva i. Många som arbetar inom kommunen förstärker profilens bakgrund och syfte genom sina arbetsuppgifter.

Att Kristianstad är Sveriges centrum för livsmedel, mat och dryck talar sitt tydliga språk. Många livsmedelsföretag och projekt bedrivs här.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.