Kristianstads kommuns styrelser och nämnder håller presskonferenser efter sina möten. Någon särskild kallelse skickas inte ut, utan tider meddelas här och mediernas representanter är välkomna. Ändringar kan ske under året. Nämnden meddelar pressen vid ändringar.

Presskonferenser januari 2023

Nämnd

Datum

Tid

Arbete- och välfärdsnämnden

20

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

6

08.30

Byggnadsnämnden

20

08.00

Kommunstyrelsen

20

13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6,13

13.00

Kultur- och fritidsnämnden

7

Direkt efter nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15

10.00

Omsorgsnämnden

14

09.00

Tekniska nämnden

15

09.00

Presskonferenser februari 2023

Nämnd

Datum

Tid

Arbete- och välfärdsnämnden

20

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

6

08.30

Byggnadsnämnden

20

08.00

Kommunstyrelsen

20

13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6,13

13.00

Kultur- och fritidsnämnden

7

Direkt efter nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15

10.00

Omsorgsnämnden

14

09.00

Tekniska nämnden

15

09.00

Presskonferenser mars 2023

Nämnd

Datum

Tid

Arbete- och välfärdsnämnden

20

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

6

08.30

Byggnadsnämnden

20

08.00

Kommunstyrelsen

20

13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6,13

13.00

Kultur- och fritidsnämnden

7

Direkt efter nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15

10.00

Omsorgsnämnden

14

09.00

Tekniska nämnden

15

09.00

Presskonferenser april 2023

Nämnd

Datum

Tid

Arbete- och välfärdsnämnden

20

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

6

08.30

Byggnadsnämnden

20

08.00

Kommunstyrelsen

20

13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6,13

13.00

Kultur- och fritidsnämnden

7

Direkt efter nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15

10.00

Omsorgsnämnden

14

09.00

Tekniska nämnden

15

09.00

Presskonferenser maj 2023

Nämnd

Datum

Tid

Arbete- och välfärdsnämnden

20

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

6

08.30

Byggnadsnämnden

20

08.00

Kommunstyrelsen

20

13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6,13

13.00

Kultur- och fritidsnämnden

7

Direkt efter nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15

10.00

Omsorgsnämnden

14

09.00

Tekniska nämnden

15

09.00

Presskonferenser juni 2023

Nämnd

Datum

Tid

Arbete- och välfärdsnämnden

20

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

6

08.30

Byggnadsnämnden

20

08.00

Kommunstyrelsen

20

13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6,13

13.00

Kultur- och fritidsnämnden

7

Direkt efter nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15

10.00

Omsorgsnämnden

14

09.00

Tekniska nämnden

15

09.00

Presskonferenser juli 2023

Nämnd

Datum

Tid

Arbete- och välfärdsnämnden

20

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

6

08.30

Byggnadsnämnden

20

08.00

Kommunstyrelsen

20

13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6,13

13.00

Kultur- och fritidsnämnden

7

Direkt efter nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15

10.00

Omsorgsnämnden

14

09.00

Tekniska nämnden

15

09.00

Presskonferenser augusti 2023

Nämnd

Datum

Tid

Arbete- och välfärdsnämnden

20

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

6

08.30

Byggnadsnämnden

20

08.00

Kommunstyrelsen

20

13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6,13

13.00

Kultur- och fritidsnämnden

7

Direkt efter nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15

10.00

Omsorgsnämnden

14

09.00

Tekniska nämnden

15

09.00

Presskonferenser september 2023

Nämnd

Datum

Tid

Arbete- och välfärdsnämnden

20

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

6

08.30

Byggnadsnämnden

20

08.00

Kommunstyrelsen

20

13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6,13

13.00

Kultur- och fritidsnämnden

7

Direkt efter nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15

10.00

Omsorgsnämnden

14

09.00

Tekniska nämnden

15

09.00

Presskonferenser oktober 2023

Nämnd

Datum

Tid

Arbete- och välfärdsnämnden

20

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

6

08.30

Byggnadsnämnden

20

08.00

Kommunstyrelsen

20

13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6,13

13.00

Kultur- och fritidsnämnden

7

Direkt efter nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15

10.00

Omsorgsnämnden

14

09.00

Tekniska nämnden

15

09.00

Presskonferenser november 2023

Nämnd

Datum

Tid

Arbete- och välfärdsnämnden

20

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

6

08.30

Byggnadsnämnden

20

08.00

Kommunstyrelsen

20

13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6,13

13.00

Kultur- och fritidsnämnden

7

Direkt efter nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15

10.00

Omsorgsnämnden

14

09.00

Tekniska nämnden

15

09.00

Presskonferenser december 2023

Nämnd

Datum

Tid

Arbete- och välfärdsnämnden

20

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

6

08.30

Byggnadsnämnden

20

08.00

Kommunstyrelsen

20

13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6,13

13.00

Kultur- och fritidsnämnden

7

Direkt efter nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15

10.00

Omsorgsnämnden

14

09.00

Tekniska nämnden

15

09.00

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll