Den grafiska profilen är viktig för den samlade bilden av kommunen. I ord, bild, färg och form skapar vi en tydlighet för mottagaren. Den grafiska profilen gör att vi blir enhetliga och vi lär omgivningen att känna igen Kristianstads kommun.

Använda kommunens logotyp

Logotypen används av Kristianstads kommun för att markera kommunen som användare. I samverkansprojekt där kommunen är medfinansiär får externa parter använda logotypen.

Allt material som produceras enligt den grafiska profilen och där kommunens logga används ska skickas för godkännande.

Vattenriket

Kulturnatt

Placering av logotypen

Logotypen (kulturnattsvimpeln) placeras alltid i övre vänstra hörnet, utfallande. Logotypens proportioner ska behållas om du ändrar storleken. Rekommenderad storlek är omkring en tredjedel av bildens bredd. Kontakta oss gärna om du har frågor kring detta.

Typsnitt

Rubrik: Franklin gothic heavy

Brödtext: Franklin gothic book

Färgkoder

Grundfärg cmyk 29-91-0-0, RGB 186-48-137

Mönsterfärg cmyk 59-100-14-4, RGB 129-33-116

Har du frågor?

Söker du någon annan logga eller har frågor om den grafiska profilen, kontakta oss.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?