Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för förskolan och skolan.

Vi ansvarar för att barn och vuxna
ska kunna gå i skola och få utbildning.

Vi har hand om förskola,
skola, gymnasieskola
och utbildning för vuxna.

Tjänstepersonerna arbetar på
förvaltningen som heter
barn- och utbildningsförvaltningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll