Arbete och välfärdsnämnden ansvarar bland annat för ekonomisk hjälp.

Vi arbetar för att alla människor
ska kunna vara med i samhället,
utbilda sig och skaffa jobb.

Vi ser till att personer
kan få ekonomisk hjälp.
Vi ger också stöd och råd
till personer och familjer.

Tjänstepersonerna arbetar på
förvaltningen som heter
arbete och välfärdsförvaltningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll