Lättläst: Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är en liten grupp politiker på 15 personer.

Politikerna kommer från olika partier.
De partier som har flest platser i fullmäktige
har också flest platser i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen bestämmer vad den vill
ska hända i kommunen
och lämnar förslag på det till fullmäktige.
Fullmäktige röstar ja eller nej till förslagen.
Kommunstyrelsen sköter också kontakterna
mellan fullmäktige och de nämnder som finns i kommunen.

Kommunstyrelsen leder också arbetet
för en förvaltning i kommunen.
Det är förvaltningen som heter 
kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret arbetar bland annat med
att fler turister och flera företag
ska komma till Kristianstad. 

De arbetar också med stora planer för
hur kommunen ska använda sin mark
och stora byggprojekt som ett nytt badhus.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll