Gatubelysningen finns främst till för att öka trafiksäkerheten. Säkerheten avgör alltså om en väg ska belysas eller inte. På allmänna platser finns också annan belysning som ökar tryggheten eller skapar stämning. Vi har 25 000 lampor. Här berättar vi om belysning, drift, ansvar och felanmälan.

Gatubelysning planeras för att öka trafiksäkerheten. Belysning på torg och andra allmänna platser finns för att öka tillgängligheten och tryggheten, för att du lättare ska hitta och förstås för att göra miljön tilltalande och behaglig. I Kristianstads kommun sköter vi ungefär 25 000 belysningspunkter i olika former på våra gator, gång- och cykelstråk. Men allt som lyser är inte kommunens lampor.

Vägbelysning

Generellt är det Trafikverket som ansvarar för belysningen längs större vägar och kommunen som ansvarar för gatubelysningen inom och utanför tätorterna.

Det finns också vägar där kommunen driver belysningen men inte är väghållare. Belysningen drivs då tills den är uttjänt och sedan tar kommunen ställning till om den ska förnyas eller demonteras. Innan beslutet fattas erbjuds väghållaren att ta över belysningen och driften av den.

I fritidsområden är det oftast en vägförening som är väghållare och därför också beslutar om eventuell belysning.

Gatubelysningen på kommunens gator och vägar styrs av ett så kallat astro-ur. Den tänder och släcker belysningen utefter en programmering som utgår från solens upp- och nedgång. Hösten 2022 programmerades uret om och belysningen tänds nu upp 15 minuter senare och släcker 15 minuter tidigare än vad som var programmerat dessförinnan.

Ansvarsfrågor

  • Som grundregel ansvarar väghållaren för gatubelysningen och markägaren för belysningen av en plats
  • En väghållare kan inte bli skadeståndsskyldig för bristande belysning, det är bilisten som ska anpassa sin körning till förutsättningarna
  • Kommunen monterar inte belysning längs andras vägar
  • Det finns inga krav som säger att enskilda (privata) vägar ska förses med belysning

Felanmäla en trasig belysning

När du ser gatlampor och annan belysning på kommunal mark som är trasig kan du felanmäla dem till kommunens medborgarcenter.

Ibland är det fel i signalsystemet som sköter tändningen och släckningen för ett områdes gatubelysning. Under tiden styrningen felsöks kan belysningen behöva slås på manuellt och då lyser den även dagtid i hela eller i delar av orten.

Vad händer när du felanmäler?

  • När en trasig belysning anmäls till medborgarcenter kontrollerar de först om felet redan har rapporterats av någon annan. Sedan avgör de om felet gäller kommunens belysning eller om ärendet ska skickas till någon annan, exempelvis Trafikverket
  • Tillhör belysningen kommunen skickas ärendet till vår entreprenör som sköter driften av belysningen.
  • Medborgarnas säkerhet prioriteras alltid, därför lagas gatlampor före exempelvis julbelysningar.
  • Om felet innebär fara för människor lagas det akut. Men lampor som slocknat på grund av fel på kablar eller belysningsstyrningar kräver ibland omfattande felsökning innan de kan åtgärdas.
  • Enskilda lampor längs vägar byts inte omedelbart. Byten samordnas och görs normalt inom fyra månader, med reservation för om det beror på kabelfel (se punkten ovan).
  • Byten av trasiga glödlampor görs ofta vid planerade service- och underhållsrundor. Vid kontroller och byten är det vanligt att lampor i ett område lyser under dagtid

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?