Renhållning och snöröjning

Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning på gator och vägar där kommunen är väghållare. Efter vintern sopar vi  gator, vägar och gång- och cykelvägar rena från sand och grus.

Kommunens gator och vägar sopas en gång på våren och en på hösten. Vissa sträckor med speciella typer av växtlighet intill sopas oftare. Det gäller även gång- och cykelvägar.

Städning av parkeringar i Kristianstad

I Kristianstad städas parkeringsplatserna en dag varje månad, mellan kl 8 - 13. Då gäller förbud för bilar att parkera eller stanna på platserna. Förbudet gäller i centrum, på Östermalm, i Parkstaden, Vasastaden och på Söder. Se skyltar vid de aktuella gatorna för information om vilken dag då förbudet gäller.

Gågator

Gågatorna i innerstaden sopas varje morgon och under sommaren kan de även städas under dagen. Vissa gågator i innerstaden har installerad markvärme som tar hand om is och halka istället för att halkbekämpas med grus.

Vinter och halka

Med vinter kommer oftast snö och halka. Vägar i kommunen plogas i en uppgjord ordning och sedan påbörjas halkbekämpning direkt. Prioriteringsordningen för snöröjning är:

  1. Till-/utfartsvägar och gång-/cykelvägar
  2. Matarvägar (tvärgator)
  3. Villavägar

OBS! Var uppmärksam när du färdas på stadens broar vid väderomslag. De kyls snabbare än marken runt omkring och blir därför hala snabbt - särskilt träbroarna.

Du kan läsa mer om halkbekämpningen under "Vanliga frågor".

Sopning av gator

Efter vintern sopar vi gator, vägar och gång- och cykelvägar rena från sand och grus. Vi startar när risken för halka är över och prognosen visar vårväder. Vi brukar börja med detta i mars månad och då läggs ett schema upp på sidan för servicemeddelanden.

Fastighetsägares ansvar

Att vara fastighetsinnehavare inom tätbebyggt område innebär följande ansvar för gångytan utanför fastigheten:

  • Ta bort ogräs och annan växtlighet (inklusive att klippa överhängande träd och buskar. Läs mer via länken nedan.
  • Sopa upp sand m.m.
  • Avlägsna snö och is
  • Motverka halka
  • Hålla rännstensbrunnar fria från exempelvis snö, löv och barr.

Sopa eller spola inte ner sand eller annat i rännstensbrunnarna. 

Om kommunen använder gångytan utanför din fastighet som upplag för undanröjd snö, är du som fastighetsägare befriad från snöröjningsskyldighet under tiden.

OBS! Postlådor, soptunnor och infarter är det fortfarande fastighetsägarens ansvar att skotta fram. Fastighetsägaren är också ansvarig för att undanröja istappar och tung snö som kan falla från tak.

Väghållning

Det finns fler väghållare än kommunen. Väghållaren ansvarar för drift och skötsel på sina vägar. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson. Läs mer om kommunens gator via länken nedan.

Vanliga frågor

Min cykel får punktering av gruset ni halkbekämpar med - kan ni byta metod?

Det bästa alternativet vi har för halkbekämpning på gångbanor är att grusa. Kommunen har tidigare testat andra metoder, men salt smälter och sand regnar bort.

Gruset fungerar så att när det töar så lägger sig stenen på gångbanan och när det senare fryser på så blir det som sandpapper i isen och motverkar halka.

Vi har gjort ett aktivt val att använda gruset som ger effektivare halkbekämpning. Så har de flesta kommuner och andra väghållare, exempelvis Trafikverket, också gjort. Vi använde ett vassare grus tidigare, så punkteringsrisken borde vara mindre idag, även om det förekommer.

Punkteringsproblematiken är också en följd av ett nytt konsumtionsmönster. De flesta "pendlingscyklar" som säljs idag är utrustade med tunna däck som ger lägre friktion - och därmed högre hastighet - på torr asfalt. De är tyvärr inte anpassade för vinterväglag. Om du ska cykla på vintern så är ett gott råd att utrusta cykeln med vinterdäck som är grövre. Det finns till och med cykeldäck som har dubbar.

Varför skottar ni inte gruscykelvägar

Cykelvägar med grusbeläggning kan inte plogas på grund av att underlaget följer med i plogningen och ger ännu sämre yta.

Varför forslas inte snövallar och snöhögar bort? De täcker min infart!

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ta bort snövallen som hindrar dig eller dina hyresgäster från att ta sig fram till bostaden eller uppfarten från gatan. Du är också skyldig att se till att brevbärare och renhållningen kommer till.

Vi måste lägga våra resurser på att hålla vägarna farbara. Det blir ett avsevärt större arbete att också forsla undan all plogad snö. Ett sådant arbete innebär också en omotiverbar belastning på miljön.

Varför ställer ni inte in plogen så att skäret tar närmare marken?

Bladen är fjädrande för att undvika skador på gator, brunnslock och dylikt. Hårt packad snö kan därför göra att plogningen inte tar lika bra.

Varför plogar ni på natten när maskinerna stör?

Vi måste snöröja när det snöat en viss mängd oavsett tid på dygnet. Snöröjningen blir också effektivare och säkrare nattetid då det inte är någon annan trafik och det gör att morgontrafiken flyter på bättre.

Varför har ni inte plogat min gata ännu?

Plogningen utförs enligt en prioriteringsordning utefter framkomlighetskrav där gång- och cyeklvägar och större vägar kommer först. Ibland är vädret så dåligt att vi måste börja om med huvudgator och bussgator innan vi hinner till de mindre vägarna och villagatorna, vilket kan betyda lång väntetid för gatorna med lägre prioritet.

Varför grusar ni så lite?

Gruset ska inte ligga som ett drivlager ovanpå. Det ska sjunka ned och frysa fast för att bilda som ett sandpapper. Det är inte alltid det syns som ovanpåliggande korn.

Varför tar det sådan tid innan ni snöröjer busshållplatserna?

För att det finns inga snöröjningsfordon som löser den uppgiften snabbt. Det måste till stor del utföras med handkraft.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?