Välkommen att parkera i centrala Kristianstad. Vi erbjuder ett flertal parkeringsplatser över hela staden.

Avgifter

Den klickbara kartan visar avgifterna för de olika parkeringsområdena, automaternas placering och vilken uppställningstid som gäller.

Den avgiftsbelagda tiden för de kommunala parkeringsplatserna i Kristianstad är mån - fre kl. 09:00 - 18:00 och lör kl. 09:00 - 14:00.

Det finns också avgiftsfria parkeringsområden, se karta.

OBS! I stadskärnan finns också privata avgiftsparkeringar med andra taxor.

Betalningsätt

 • Parkerings-app
  Fem appar kan användas för parkering - Parkster, Easypark, Flowbird, ePARK och Mobill.
 • SMS
  Parkeringsavgiften faktureras i efterhand. Mer information P-automaterna.
 • Betalkort
  VISA, MasterCard, OK/Q8, Preem, Volvo, Shell, ST 1 och Circle-K.

Kvitto från parkeringsautomater. Här kan du se och ladda ner dina kvitton från våra biljettlösa parkeringsautomater. Länk ladda ner kvitton Länk till annan webbplats.

P-skiva

På vissa områden tillämpas p-skiva, se skyltning. P-skiva finns att hämta hos medborgarcenter i Rådhus Skåne (max 1/pers.). P-skiva finns även till försäljning i detaljhandeln.

Bråttom och ingen P-skiva i bilen? Ankomsttiden kan skrivas på en lapp som läggs väl synlig på instrumentbrädan.

Långtidsparkering

På Norra Kaserns parkeringsområde (sydöst om vattentornet) kan du långtidsparkera i 14 dygn mot betalning.

Servicedagar

I Kristianstad råder stanna- och parkeringsförbud kl. 8 – 13 på vissa parkeringsplatser under en dag i början av varje månad eller tredje veckodagen i månaden.

Servicedagar finns för att det skall finnas möjlighet att utföra olika typer av arbeten under hela året, exempelvis sopning, snöröjning eller beskärning av buskage eller träd

Företag som utför arbete som påverkar kommunala vägar med skyltade servicedagar bör i första hand försöka utföra arbetet under den tiden.

 

Du kan se servicedagarna grafiskt i vårt kartverktyg via länken nedan.

Motorcykel (MC)

Det är tillåtet att parkera motorcykel på p-plats avsedd för bil. Samma avgift och uppställningstid gäller och p-biljetten ska alltid finnas väl synlig på motorcykeln. Flera motorcyklar kan ställas på samma parkeringsruta, men varje motorcykel ska erlägga avgift.

Turistbussar

Turist- och evenemangsbussar hänvisas till följande områden:

 • Kristianstad Arena
  Längs Arenavägen, strax söder om Kristianstad Arena.
 • Naturums parkering
  Norra delen av den stora parkeringsytan.
 • Skjutsstallavägen
  Uppmålade platser finns på reglerytan nordväst om korsningen Skjutsstallavägen/Vattentornsvägen.
 • Barbackagatan
  Norra delen av Barbackagatans östra sida.

Tunga fordon

Parkering för tunga fordon (tyngre än 3,5 ton) finns på följande platser:

 • Rörvägen
  Väster om Mossvägen, vid Willy:s.
 • Industrigatan
  Längs gatan, norr om korsningen mot Svetsarevägen.
 • Alevägen
  Längs gatan, på västra sidan.

Ställplatser husbilar

Du hittar all information rörande husbilar på länken nedan.

Överklaga parkeringsanmärkning?

Information om vilken myndighet eller organisation som hanterar ditt eventuella överklagande av en parkeringsanmärkning finns angivet på den aktuella anmärkningen.

Övergivna fordon

Ibland påträffas övergivna fordon på kommunens vägar, parkeringar eller annan mark. När kommunen påträffar ett övergivet fordon så försöker kommunen kontakta ägaren via brev hem och anslag på fordonet, där ägaren uppmanas flytta fordonet. Om flytt inte sker inom angiven tid, så flyttar kommunen fordonet till en särskild uppställningsplats. Hämtas inte fordonet därifrån inom angiven tid så övergår äganderätten av fordonet till kommunen. Det gäller även eventuella ägodelar i fordonet, enligt Lag (1982:129) om flytt av fordon.

Letar du efter ditt fordon som har flyttats?

Information om fordon som har flyttats av kommunen kan fås genom Polisen, eller genom att man söker på sitt registreringsnummer på kommunens digitala anslagstavla för kungörelser.

Kortbetalningen är ur funktion, vad gäller nu?

Kommunen erbjuder fyra olika betalningssätt (kort, mynt, SMS och P-app). Om något av betalningssystemen ligger nere så är man hänvisad till att använda något av de andra tre betalningsalternativen. Notera automatens nummer och felanmäl kortbetalningen till medborgarcenter, telefonnummer: 044-13 50 00.

Vad betyder de gula skyltarna som står vid Kristianstads infarter?

Vid Kristianstads infarter står de här skyltarna. E20. Områdesmärke.

De betyder att det råder parkeringsförbud i stadskärnan, förutom på särskilt anordnade parkeringsplatser på uppskyltade områden eller längs gatan.

Områdesförbudsskyltar finns på fler platser i kommunen, bland annat i Åhus.

Hur du betalar parkeringsanmärkningar från utlandet

Du kan göra inbetalning till Transportstyrelsen från utlandet. Läs mer via länken nedan.

Parkeringar i centrala Kristianstad

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?