Tillstånd och regler

Om du ska använda offentlig plats, som ett torg eller en gata, måste du ibland ha tillstånd från oss. Det gäller exempelvis om du ska bygga en uteservering utanför ett café eller för att ställa upp en matvagn. Behöver du stänga av en gata eller parkeringsplats måste du göra en trafikanordningsplan.

Uteserveringar

Ansökan om att anlägga en uteservering i anslutning till din restaurang eller café göres hos Kristianstads kommun.

Torghandel

Det finns många torg runt om i Kristianstad och torghandel är ett inslag som kommunen uppmuntrar. De flesta torgen finns på kommunal mark, men det finns även torg på privat mark.

Matvagnar och foodtrucks

En matvagn är en servering på släpvagn utan egen framdrift. En foodtruck är en liten lastbil med tillrednings- och försäljningsutrymme inuti.

Trafikanordningsplan

Om du helt eller delvis behöver stänga av en gata, en väg eller en eller flera parkeringsplatser måste du även göra en trafikanordningsplan som du skickar med e-post innan du tar platsen i anspråk och får den godkänd av oss.

Så här ansöker du om trafikanordningsplan

  • Fyll i hela blanketten för trafikanordningsplan som du hittar under "E-tjänster".
  • En tydlig karta med skyltutmärkning, arbetsområde, eventuell omledning (eller annan trafikreglering) och aktuell avstängning ska bifogas. Alla delar ska framgå tydligt, även om du i din ansökan väljer att kommunen ska ombesörja skyltningen. Berör ditt arbete p-platser, busshållplatser, eller busskörvägar är det extra viktigt att dessa märks ut tydligt.
  • Ansökan och karta ska skickas till tekniskaforvaltningen@kristianstad.se senast 15 arbetsdagar innan arbetets start. Om kollektivtrafiken påverkas av ditt arbete gäller 20 arbetsdagar innan. Din ansökan kan nekas om den inte inkommer i tid.
  • Väljer du att kommunen ska ombesörja skyltningen faktureras du för eventuell omskyltning och trafikreglering. Skyltar du själv, så förbinder du dig att utföra det i enlighet med den trafikanordningsplan du har fått godkänd.
  • Arbetet ska utföras enligt de rekommendationer som finns i SKL:s handbok för skyltning. Länk finns under "Relaterad information".
  • Skyltningsansvarig ska ha med sig trafikanordningsplanen på arbetsplatsen.

Akuta arbeten

Vid akuta arbeten ska arbetet anmälas och redovisas genom inlämnande av trafikanordningsplan i efterhand.

Att använda offentlig plats 

Om du ska använda offentlig/allmän plats söker du tillstånd hos Polisen, se länk nedan. Det kan till exempel gälla skyltar, bygga en scen, ställa upp en container eller etablera ett bygge. Ska du etablera en uteservering, bedriva torghandel eller ställa upp en foodtruck/matvagn finns särskild information ovan som du behöver ta del av.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?