Runt om i kommunen finns många lekplatser av varierande storlekar. Välkommen!

Kommunens största lekplats finns i Tivoliparken. Lekplatserna är sedan fördelade mellan de olika stadsdelarna. I varje basort finns en större lekplats som är tillgänglighetsanpassade och har ett tema som är hämtat från närområdet.

Felanmälan

Om du upptäcker något fel på lekutrustningen i en lekplats är det viktigt att du felanmäler det. Felanmälan görs till kommunens medborgarcenter.

Park- och lekplatsprogrammet

Varje år görs insatser för att förbättra parkmiljöer och lekplatser runt om i kommunen. Projektet, som kallas Park- och lekplatsprogrammet, innebär att de olika bostadsområdenas parker och lekplatser ses över i turordning. Inför varje nytt område samlas invånarnas synpunkter in hur de vill att just deras grönområden ska utvecklas. Vissa år hålls parkträffar på plats och vissa år samlas synpunkterna in genom webbenkät. Synpunktsinsamlingen sker vanligtvis under vintern.

Orter för park- och lekplatsprogrammet

 • 2011 - Önnestad
 • 2012 - Degeberga
 • 2013 - Arkelstorp
 • 2014 - Tivoliparken
 • 2015 - Hedentorp/Viby
 • 2016 - Kulltorp/Näsby
 • 2017 - Åhus
 • 2018 - Tollarp
 • 2019 - Fjälkinge
 • 2020 - Hammar och Färlöv
 • 2021 - Vinnö
 • 2022 - Färlöv och Möllebacken
 • 2023 - Hammarslund och Norra Åsum

Prova på discgolf eller frisbeegolf!

Kommunen har två discgolf-banor (kallas också frisbee-golfbanor). En i Öllsjö och en på Wendesområdet. Det fungerar ungefär som vanlig bangolf, men man byter ut golfbollen mot en frisbee. Ladda ned ett protokoll här och prova!

Karta över kommunens lekplatser

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?