Felanmälan

Upptäcker du fel på gator, gatubelysning, parkeringsautomater, vatten, avlopp, parker eller lekplatser kan du anmäla dem här. Bifoga gärna bild för snabbare hantering. Är ärendet akut, ring oss på 044–13 50 00. Akuta fel utanför kontorstid anmäls till Trygghetscentralen på 044–200 400.

Vanliga frågor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.