Rådhus Skåne vy från Stora Torg

Vid Stora Torg i Kristianstad ligger Rådhus Skåne, en gemensam byggnad för Kristianstads kommuns och Region Skånes centrala och politiska administrationer. Kvarteret återinvigdes efter en total ombyggnad 2014 och utsågs till Årets bygge 2015.

I Kristianstads historiska rådhuskvarter ryms en modern administrationsbyggnad bakom gamla fasader. Vid sidan om Riksdagshuset i Stockholm är detta det största byggnadsprojektet med bevarade fasader i Sverige.

Kristianstads gemensamma kommun- och regionhus Rådhus Skåne stod klart i januari 2014. Året efter utsågs det till Årets bygge 2015 i byggindustrins prestigefyllda tävling.

I kvarteret arbetar omkring 700 medarbetare och förtroendevalda från Kristianstads kommun och Region Skåne.

Se filmen om Rådhus Skåne i Kristianstad.

Komplicerat byggprojekt

Att bygga om det gamla rådhuskvarteret mitt i hjärtat av den kulturminnesmärkta renässansstaden var inget enkelt projekt.Rådhus Skåne gestaltades i sin nya skepnad av Fojab Arkitekter AB med Greger Dahlström som huvudarkitekt. Huvudentreprenör för bygget var NCC Construction.

I det gamla rådhuskvarteret rymdes före utflyttningen våren 2011 ca 230 kommunmedarbetare på 12 000 kvadratmeter. I dag är huset 22 500 kvadratmeter stort, varav endast 5 000 kvadratmeter (rådhuset, annexet och polishuset) är bevarade. Det är alltså 17 500 kvadratmeter nybygge innanför de gamla väggarna.

Lönsam investering

En budget på 558 miljoner kronor avsattes för bygget. Vid sammanräkningen av projektet visade det sig att man klarade att hålla nere kostnaderna så att kostnaderna för bygget blev ca 30 miljoner lägre än budgeterat.

Den stora investeringen betalar sig långsiktigt i minskade driftskostnader. Kostnaden för varje arbetsplats blev lägre än vad den var före flytten, för både kommunen eller regionen.

Det beror bland annat på

  • Att ytor utnyttjas effektivare genom att regionen och kommunen delar kostnader för både utrymmen och tjänster. (Regionen hyr lokalerna av kommunen till självkostnadspris. Hyreskontraktet är på 20 år med möjlighet till förlängning.)
  • Att det nya huset är mycket mer energieffektivt än det gamla kvarteret.
  • Att kommunen kunnat lämna lokaler med höga hyror och samla så gott som all administration i rådhuset och i det östra kommunhuset (tidigare Skånehuset för regionen), där omsorgsförvaltningen, kommunarkivet och arbete och välfärdsförvaltningen har lokaler sedan ombyggnad 2015.
  • Att kommunen kunnat låna till investeringen med låga räntor.

Miljöbyggnad i silverklass

Rådhus Skåne har fått betyget Silver som Miljöbyggnad av Green Building Council.

Studiebesök

Visning av huset kan i viss utsträckning erbjudas till grupper som är intresserade av se byggnaden. Intresseanmälan görs till receptionen i Rådhus Skåne.

Kristianstads konsthall arrangerar ett par gånger om året visning av konsten i Rådhus Skåne. Håll utkik i kalendariet på Regionmuseets webbplats. Du kan även ta del av konsten i Rådus Skåne samt foton från ombyggnaden via länken nedan.

Andra byggprojekt

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?