Det individuella programmet för anpassad gymnasieskola förbereds eleverna på olika sätt för vuxenlivet. Det är en anpassad utbildning med fokus på utveckling av kunskaper och färdigheter som hjälper eleven att uppnå en större självständighet.

Individuella programmet i Kristianstad finns på två skolor:

  • AGY Söderportgymnasiet (IPS)
  • AGY Wendesgymnasiet avdelning Flora och Äng

Du ansöker till individuella programmet (IAIND) på Söderportgymnasiet och sedan placeras du på den enhet som bäst matchar dina behov

Individuellt program i anpassad gymnasieskolan är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad för dina förutsättningar. Där läser du en 4-årig utbildning med ämnesområden istället för ämnen. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Utbildningen ska ge dig kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet.

Innehållet på ett individuellt program utformas utifrån varje individs behov och vi fokuserar mycket på kommunikation, delaktighet, social interaktion och att "lära för livet". På ett individuellt program finns det möjlighet att kombinera ämnesområden med ämnen från nationella program.

Det individuella programmet arbetar med följande ämnesområden:

  • ESE - estetisk verksamhet
  • HEM - hem- och konsumentkunskap
  • IDO - idrott och hälsa
  • NAO - natur och miljö
  • INI - individ och samhälle
  • SPR - språk och kommunikation.

Dessutom kan du ha praktik, om rektor bedömer att det är bra för dig. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper. Efter din gymnasieutbildning kan du läsa vidare t ex på folkhögskola eller arbeta i en daglig verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?