Elevhälsan består av rektor, skolkurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Att må bra är grunden för att lyckas.

Skolkurator

Att må bra och trivas under sin studietid är viktigt för dig och dina studier. Ibland behöver man någon att prata med, någon som kan lyssna och vara ett stöd, då kan du vända dig till oss. Vi har tystnadsplikt.

Kontakt skolkurator:

Charlotte Larsson
Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Jonas Nilsson
Naturvetenskapsprogrammet, Anpassa gymnasieskola och IB (International Baccalaureate).

Camilla Tauriainen
Barn- och fritidsprogrammet och Ekonomiprogrammet.

Skolsköterska

Att må bra och trivas i skolan är viktigt för dig och dina studier. Som elev på skolan är du välkommen att kontakta oss om du har någon ohälsa/sjukdom som kan påverka dina studier.

Vi finns på skolan för att ge råd och hjälpa dig när det gäller din hälsa. Vi kan ta hjälp av skolläkare vid behov. Under ditt första år erbjuds du ett hälsosamtal. Vi samtalar kring livsstil och hälsa och vi följer upp din hälsojournal från grundskolan gällande vaccinationer, tillväxt med mera.

Kontakt skolsköterska:

Agneta Roth
Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet.

Jessica Astikainen
Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Anpassad gymnasieskola, IB (International Baccalaureate).

Specialpedagog

Hit kan du som är elev på skolan vända dig om du behöver hjälp och stöd i din studiesituation. Du kan få hjälp med olika hjälpmedel som kan underlätta dina studier. Kanske behöver du hjälp med planering för att komma ikapp eller hjälp med studieteknik. Möjlighet till läs-/skriv-/matematiktester finns.

Du som vårdnadshavare är välkommen att vända dig till specialpedagogen om du har frågor kring ditt barns studiesituation.

Kontakt specialpedagoger:

Sofia Olsson
Anpassad gymnasieskola

Josefin Josefsson
Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Marie Ivarsson
Ekonomiprogrammet, IB (International Baccalaureate).

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarnas uppgift är att informera och vägleda elever inför val av kurser, fortsatta studier samt yrkesval. Under gymnasietiden får eleverna en hel del studie- och yrkesinformation klassvis, men en elev kan också söka upp studievägledaren för enskilda samtal. Studie- och yrkesvägledaren ansvarar också för den individuella studieplanen.

Studie- och yrkesvägledaren finns även tillgänglig för elever som funderar på att söka till något av våra program eller har frågor om gymnasieskolan.

Kontakt studie- och yrkesvägledare:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?