IB-programmet är för dig som vill ha en utmaning och vågar satsa på något nytt och spännande. Du pluggar på engelska med samma kursinnehåll, prov och läroböcker som andra IB-elever världen över. IB-programmet fungerar lika bra i Sverige som utomlands för att läsa vidare.

Raka vägen ut i hela världen

Programmet leder till ett "IB diploma" som är en internationellt erkänd examen. IB-programmet är egentligen tvåårigt men har gjorts som ett treårigt program för att passa svenska regler. Det första året är ett preparandår (ett år på gymnasiet) med svenska nationella kurser, men med engelska som undervisningsspråk. 

Sex kursval

Under de två IB-åren väljer eleverna sex kurser enligt IB:s internationella läroplan, tre kurser om 150 timmar och tre på 240 timmar. Du kan skräddarsy dina val för att få samma behörighet som elever vid samhälls- respektive naturvetenskapliga programmen.

IB har också en kärna med en kurs i kunskapsteori på 100 timmar, ett specialarbete och krav på att genomföra "CAS-aktiviteter" (Creativity/Action/Service) där service-delen innebär att du ska ägna dig åt någon form av välgörenhet i samhället. IB-programmet är ett akademiskt utmanande gymnasieprogram som på ett bra sätt förbereder dig för vidare universitetsstudier i Sverige eller utomlands. Efter programmet är du van att studera på engelska, skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser, tänka kritiskt och att ta in stora mängder information. Kunskaper som du har stor nytta av när du börjar plugga på universitet i Sverige eller utlandet. 

Behörighetskrav

För IB-programmet gäller samma behörighetskrav som för Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) om du kommer från åk 9 i svensk grundskola. Har man utländsk högstadieutbildning måste betyg och kunskaper därifrån utvärderas innan antagning.

Söker du till IB-programmet får du göra ett antagningstest i matematik och engelska. Resultaten från dessa prov tillsammans med ditt slutbetyg från årskurs 9 och en intervju du gör med skolan, avgör om du blir antagen.

The world at your feet

If you are ready for challenging studies and are aiming for an internationally recognized high school diploma – the IB Diploma program is your choice.  We use English as our working language for all communication, instruction and assessment. You study the same courses and sit the same final exams as other IB students across the globe.

You studies lead to an IB Diploma, which is an internationally recognized degree. The IB program covers two academic years, but it runs for three years in order to accommodate Swedish high school regulation. The first year is a preparatory year (year 10 or first year at high school) with Swedish national curriculum courses taught in English.

Choose six subject courses

For the two IB Diploma years, you choose six courses according to IB’s international curriculum, three courses each at 150 hours and three courses each at 240 hours. You can tailor your choices to match the qualification offered by Swedish national programs such as “Samhällsprogrammet”and “Naturprogrammet”. In addition the IB program offers a core which includes the courses Theory of Knowledge (ToK), an extended essay (EE)  and required activities Creativity, Activity and Service (CAS). The service component means you will participate in some kind of charity work in the local or global community. The IB program is an academically challenging and rigorous high school program that prepares you in an excellent way for further studies in Sweden or abroad. You will be well prepared to study in English, write academic reports and essays, be a critical thinker and process large amounts of information. These are all skills necessary for successful studies at university in Sweden or internationally.

Admission requirements

We apply the same admission requirements as are used for the Swedish national program “Samhällsprogrammet” if you apply to us directly from grade 9 in Swedish elementary school. If you have studied year 9 in an international school, we have to evaluate your previous schooling and for that we need your transcripts from grade 9 in an international school.  All applicants must sit our admission tests in English and Mathematics to be eligible for admission. A combination of the results from these tests, grade 9 grade point average and participation in an interview at school, will form the basis for admission to the IB program. 

Hjälpte informationen på sidan dig?