En lärare går tillsammans med sina elever i en korridor.

Barn- och fritidsprogrammet är rätt utbildning för dig som vill göra skillnad i barn och ungdomars liv genom att vara en förebild, ge dem nya perspektiv, lära dem saker och upptäcka världen tillsammans med dem. Utbildningen fokuserar på lärande, ledarskap, hälsa, etik, skapande och kommunikation.

Under utbildningen tränas du i pedagogiska arbetsformer och ledarskap som leder till att du kan stärka människors lärande och utveckling.

Utbildningen leder direkt till arbete eller till vidare studier. Du kan efter avslutad utbildning få anställning som till exempel barnskötare/elevassistent.

Inriktningar

Programmet har två inriktningar: pedagogiskt och socialt arbete och fritid och hälsa.

  • På inriktningen pedagogiskt och socialt arbete lär du dig att arbeta med barn, unga eller människor med olika funktionsnedsättningar.

  • På inriktningen fritid och hälsa lär du dig vikten av ett hälsosamt liv och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del av dina studier. Här får du värdefull yrkeserfarenhet och har möjlighet att knyta kontakter i branschen. Du kommer vara ute på olika arbetsplatser minst 15 veckor under utbildningen.

NIU – Nationell idrottsutbildning

På Barn- och fritidsprogrammet kan du kombinera gymnasiestudierna med en elitsatsning i amerikansk fotboll, fotboll, friidrott, golf, handboll eller simning om du väljer att gå NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning).

Plugga vidare till 

lärare, förskollärare, polis, brandman, socionom, stödpedagog, fritidsledare

Hjälpte informationen på sidan dig?