Om du har behov att besöka några av våra program erbjuder vi "skuggning" eller kortare studiebesök (i likhet med Öppet Hus).

Välj det program du är intresserad av nedan för information om tider och upplägg eller vänd dig till din studie- och yrkesvägledare på din nuvarande skola. Glöm inte att meddela din egen skola att du behöver vara ledig för att göra studiebesök.

Besök Anpassad gymnasieskola

För besök på Anpassad gymnasieskola kontaktar du din nuvarande studie- och yrkesvägledare på grundskolan för att boka ett besök hos oss.

Besök Barn- och fritidsprogrammet

Missade du höstens Öppet Hus hos oss och vill veta mer om Barn- och fritidsprogrammet på Söderportgymnasiet? Då har du möjlighet att boka in dig på ett studiebesök på ca två timmar där du träffar vår studie- och yrkesvägledare (SYV) som presenterar programmet samt några av våra lärare som berättar mer om kurserna på programmet.

Boka via länk för att besöka BF. Glöm inte att meddela din egen skola att du behöver vara ledig för studiebesök.

Besök Ekonomiprogrammet

Missade du höstens Öppet Hus hos oss och vill veta mer om Ekonomiprogrammet på Söderportgymnasiet? Då har du möjlighet att boka in dig på ett studiebesök på ca en timme där du först träffar vår studie- och yrkesvägledare (SYV) som presenterar programmet. Därefter får du träffa några elever och en av våra lärare som berättar mer om programmet.

Nya tider för studiebesök kommer att publiceras i samband med omvalsperioden (25 april till 15 maj).

Besök IB (International Baccalaureate)

Välkommen att besöka IB-programmet på Söderportgymnasiet. Under dagen får du prova på hur det är att vara elev på IB och möjlighet att prata med elever och lärare på programmet. Du deltar på lektioner i historia, matematik, naturkunskap och engelska. Du skuggar tillsammans med andra elever (10-12 elever per tillfälle).

Nya tider för skuggning kommer att publiceras i samband med omvalsperioden (25 april till 15 maj).

Besök Naturvetenskapsprogrammet

Välkommen att skugga på Naturvetenskapsprogrammet på Söderportgymnasiet. Du får då delta på en biologilektion eller en kemilektion.

Nya tider för skuggning kommer att publiceras i samband med omvalsperioden (25 april till 15 maj).

Besök Samhällsvetenskapsprogrammet

Missade du höstens Öppet Hus hos oss och vill veta mer om Samhällsvetenskapsprogrammet på Söderportgymnasiet?

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare vid frågor:

Besök Vård- och omsorgsprogrammet

Under hösten erbjuder vi möjlighet att skugga på Vård- och omsorgsprogrammet. Boka ditt besök via länk. Glöm inte att meddela din egen skola att du behöver vara ledig för skuggning.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare vid frågor:
Berat Halili

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?