Fem elever på Vård- och omsorgsprogrammet, Söderportgymnasiet i en korridor vid elevskåpen.

Vård- och omsorgsprogrammet är en utbildning för dig som är intresserad av att arbeta med människor som behöver hjälp och stöd av olika slag. Teori och praktik kombineras i utbildningen. Allt för att du ska bli så förberedd som möjligt för ett arbete som stolt undersköterska.

Åtta bra skäl till att du ska välja vård- och omsorgsprogrammet:

  • Du får jobba med något som är viktigt på riktigt.
  • Du kan göra skillnad för någon som behöver det.
  • Det är ett arbete med ansvar.
  • Du får möjlighet att utvecklas.
  • Du får uppskattning varje dag.
  • Det är varierande arbetsuppgifter.
  • Det är ett yrke som är i stort behov av dig.
  • Du får jobba med att utforma bra dagar.

Utbildningen leder direkt till arbete eller till vidare studier. Du kan efter avslutad utbildning få anställning som till exempel undersköterska, skötare eller personlig
assistent. Genom individuella val kan du få en bredare behörighet till högskolan och universitet och kan utbilda dig till exempelvis arbetsterapeut, sjuksköterska, fysioterapeut, lärare, socionom, polis eller brandman.

Söderportgymnasiet är certifierat Vård- och omsorgscollege nordost.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsförlagt lärande, APL, är en viktig del av utbildningen. Du får vara ute på olika arbetsplatser inom LSS och vård och omsorg där du får lära dig mer om yrket och dess bredd. Du får vara ute på APL vid tre olika tillfällen, sammanlagt 18 veckor, under dina tre år som elev hos oss.

Plugga vidare till

sjuksköterska, barnmorska, fysioterapeut, polis

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet VO vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?