Här finns information som främst riktar sig till dig som går på skolan.

Beställa betygskopia

Busskort

Om du är folkbokförd i Kristianstads kommun och har mer än 6 kilometer till skolan är du berättigad ett busskort. Kommunen ansvarar för gymnasieelevers resor fram till första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Ledighet

Skolan avråder från längre ledigheter då det innebär ett stort arbete för eleven att ta igen missade studier. Eleven har ett eget ansvar att informera sig om de moment som han/hon missat i undervisningen.

All ansökan om ledighet görs hos mentor. Ansökan ska lämnas till mentor minst tre veckor före önskad ledighet. Avser ledighet mer än tre dagar ska den godkännas av rektor. Vårdnadshavare kontaktar mentor i samband med ledighetsansökan för omyndig elev.

Lov och läsår

Alla som går i Kristianstads kommuns skolor har samma läsårstider och samma lovdagar. Det kan förekomma något skilda studiedagar.

Skolmat

Äter gör vi på "Södra kasern" som drivs av ISS. Till lunch serveras två varmrätter och ett vegetariskt alternativ, salladsbuffé, smör, bröd, dricka och kaffe/te. Vi serverar även specialkost för dem som har behov av detta.

Klaga eller överklaga

Är det något du inte är nöjd med ska du i första hand prata med de som i vardagen arbetar med dig, eller prata med rektorn. Det finns också möjlighet att lämna ett skriftligt klagomål via kommunens synpunktshantering.

Val och antagning

Läs mer om gymnasieansökan och antagning här.

Unikum

Skolsystemet Unikum är en lärportal. I Unikum kommer du som vårdnadshavare, elev och personal åt elevdokumentation, information och kommunikation.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Planen visar skolans arbete för att motverka kränkande behandling av barn
och elever. Planen omfattar även aktiva insatser för att verka för barns och
elevers lika rättigheter och åtgärder för att motverka diskriminering.

Hjälpte informationen på sidan dig?